Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Advice and guidance for all small organisations, including small- to medium-sized enterprises (SMEs), small businesses, sole traders, small charities, groups and clubs, and small start-ups.