Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The Regulatory Sandbox is a service developed by the ICO, to support organisations who are creating products and services which utilise personal data in innovative and safe ways.