Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The UK GDPR provides the following rights for individuals:

  1. The right to be informed
  2. The right of access
  3. The right to rectification
  4. The right to erasure
  5. The right to restrict processing
  6. The right to data portability
  7. The right to object
  8. Rights in relation to automated decision making and profiling.

This part of the guide explains these rights.