Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

View a full list of all our privacy and electronic communications guidance: 

PECR 

View a full list of all our freedom of information and Environmental Information Regulations guidance:

FOIA and EIR