Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The following questions will help you decide if you need a Data Protection Officer (DPO). 

For more information about what we do with personal data, see our privacy notice.

This will take 5 minutes

Start now