Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The following questions will help you decide if you need to appoint a data protection officer. We won't publish your answers on the public register.

This will take 5 minutes

Start now