Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The Children’s code (or Age appropriate design code to give its formal title) is a data protection code of practice for online services, such as apps, online games, and web and social media sites, likely to be accessed by children.