Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Your Home Improvements Ltd made 1,718 unsolicited calls for direct marketing purposes to people who were registered with the Telephone Preference Service (TPS). This resulted in 4 complaints being made to the TPS and the Commissioner.