Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Yes Consumer Solutions Ltd have been issued with an enforcement notice for a contravention of Regulation 21 of the Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003.