Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The ICO has fined We Buy Any Car Limited £200,000. It sent 191.4 million marketing emails and 3.6 million marketing SMS messages to individuals without fully satisfying the requirements of the soft opt in, resulting in 42 complaints to the Commissioner, over a period of twelve months.