Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

On or around 4 August 2020 there were 451,217 direct marketing emails containing the Marketing Preference Reminder received by subscribers. The Commissioner finds that Virgin Media transmitted those direct marketing messages. The monetary penalty notice is for £50,000.