Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 15 June 2020 and 20 July 2020 a total of 95,004 connected unsolicited direct marketing messages were received by subscribers, resulting in 114 complaints.