Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 4 March and 8 October 2020, UK Platinum Home Care Services Limited instigated the making of 412,556 unsolicited calls for direct marketing purposes in contravention of regulation 21 PECR. The company has been fined £110,000.