Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 1 June 2020 and 31 December 2020, UK Appliance Cover Limited made 39,167 unsolicited calls for direct marketing purposes in contravention of Regulation 21 of PECR, and also failed to provide the necessary caller information in contravention of Regulation 24 of PECR. The company has been fined £100,000.