Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between the period 25 May 2018 to 6 September 2019, the Trust used Outlook to send bulk emails to 1,781 Gender Identity Clinic service users. The Trust failed to comply with Chapter II GDPR, specifically Articles 5(1)(f), and 32(1) & (2).