Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 12 March 2020 and 8 September 2020, a total of 752,425 unsolicited direct marketing messages were received by subscribers, having been sent by The Money Hive Limited without valid consent.