Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The Ministry of Justice has contravened Article 15 of the EU and UK and Section 45 DPA18 in that it has failed to provide, without undue delay, 7,753 data subjects with a copy of their data in accordance with its legal obligations.