Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 26 May 2019 and 26 May 2020, a total of 29,970,419 unsolicited direct marketing messages were received by subscribers, having been sent by Tempcover Ltd without valid consent. The ICO has fined them £85,000.