Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 21 December 2019 and 16 February 2020, a total of 2,565,513 direct marketing messages were received by subscribers having been sent by SportsDirect.com Retail Ltd.