Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Over a four month period SSSL made 188,665 calls of which 126,019 were to TPS registered users and generated 29 complaints.