Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 1 June 2020 and 30 June 2020, Seaview Brokers Limited instigated the making of 4,737 unsolicited calls for direct marketing purposes in contravention of regulation 21 PECR. The company has been fined £15,000.