Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 1 June 2020 and 30 June 2020, Seaview Brokers Limited instigated the making of 4,737 unsolicited calls for direct marketing purposes in contravention of regulation 21 PECR.