Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The ICO has fined Saga Personal Finance Ltd £75,000 for sending 28,523,745 unsolicited direct marketing messages. These messages contained direct marketing material for which subscribers had not provided valid consent.