Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Repair & Assure Ltd were responsible for making 1,103,292 nuisance calls between 2 January and 11 June 2019. The ICO and TPS received 88 complaints about the calls, which all related to washing machine warranties.