Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Organisation responsible for making 270,774 unsolicited direct marketing calls to subscribers on the TPS register without valid consent between 1 January 2018 and 29 November 2018.