Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Muscle Foods Limited sent approximately 135,651,627 marketing emails and 6,354,426 marketing SMS messages to individuals without their consent, over a period of seven months.