Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Leads Work Limited sent 2,670,140 marketing text messages to individuals without their consent, resulting in excess of 10,000 complaints, over a period of 41 days.