Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 1 June 2019 and 12 June 2020, a confirmed total of 1,746,632 direct marketing messages were sent at the instigation of Just Hype Ltd. These messages contained direct marketing material for which subscribers had not provided adequate consent.