Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 3 March 2020 and 30 September 2020, Home Sure Solutions Limited made 229,483 unsolicited calls for direct marketing purposes in contravention of Regulation 21 PECR.