Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 20 January 2020 and 27 July 2020, H&L Business Consulting Limited instigated the sending of 451,705 unsolicited SMS messages for direct marketing purposes in contravention to regulation 22 of PECR.