Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Scottish charity fined for contraventions of Articles 5(1)(f), 32(1) and 32(2) of the UK GDPR.