Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 24 April 2020 and 23 May 2020 Global One instigated a total of 573,000 unsolicited direct marketing messages, resulting in total of 548 complaints. They have been fined £10,000.