Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 1 and 30 November 2020 Finance Giant Ltd instigated the sending of a confirmed total of 505,759 unsolicited direct marketing messages that were received by subscribers contrary to regulation 22 of PECR.