Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Emailmovers Limited has failed to comply with its obligation to process data fairly, lawfully and transparently under Article 5(1)(a) of the UK GDPR.