Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 11 January 2019 and 30 September 2019 there were 107,003 unsolicited direct marketing calls made to subscribers in relation to occupational pension schemes or personal pension schemes, with those calls being instigated by EB Associates Group Limited when it did not hold valid consent.