Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 1 January 2020 and 31 July 2020, Domestic Support Limited made 69,133 unsolicited calls for direct marketing purposes in contravention of Regulation 21 of PECR, and also failed to provide the necessary caller information in contravention of Regulation 24 of PECR.