Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The ICO has fined DialADeal Scotland Ltd £150 000 for making unsolicited direct marketing calls to subscribers who were registered with the TPS and who had not provided valid consent.