Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 17 March and 2 July 2019, Leeds based CML made 617,323 direct marketing calls to people registered with the TPS. The calls promoted boiler replacements and resulted in 52 complaints from the public.