Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Cathay Pacific Airways Limited £500,000 for failing to protect the security of its customers’ personal data. Between October 2014 and May 2018 Cathay Pacific’s computer systems lacked appropriate security measures which led to customers’ personal details being exposed.