Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between 15 November 2019 and 15 July 2020 Bizfella Limited instigated the sending of 224,550 unsolicited direct marketing SMS messages that were received by subscribers contrary to regulation 22 of PECR.