Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

During 2019-20, the ICO conducted Investigatory Powers Act s.244 audits with all UK telecommunications operators that were subject to a Data Retention Notice. We have summarised our approach and the outcomes in this executive summary.