Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

Between May 2018 to October 2020, the ICO conducted individual audits and follow-up audits of 14 police forces in England and Wales. This report highlights the key findings and commonalities.