Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

The ICO has completed a programme of consensual audits with 12 Office of the Police and Crime Commissioners (OPCCs) across the UK. The audits took place between July 2019 and March 2020.