Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

June 2019

This research was commissioned by Ofcom. The Information Commissioner’s Office provided advice on the research design and analysis.

May 2019

This research for this report was commissioned by Ofcom. The Information Commissioner’s Office provided advice on the research design and analysis. 

July 2018

This research for this report was commissioned by Ofcom. The Information Commissioner’s Office provided advice on the research design and analysis.