Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

In November 2018 the ICO set up the Regulators’ Business Innovation Privacy Hub (the Innovation Hub). The Innovation Hub was set up to collaborate with other regulators, offering data protection expertise to a greater breadth of innovative businesses.

On 28 August 2020, the ICO published a project report, reflecting on the Innovation Hub's successes.