Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

This consultation has closed

The ICO has submitted its response to the Ministry of Justice’s Call for Evidence in respect of the Triennial Review of the Information Commissioner’s Office (ICO).