Awdurdod annibynnol y Deyrnas Unedig a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.

This consultation has closed

The ICO Plan details the strategic outcomes the ICO is seeking to deliver and how it intends to achieve these outcomes. We are interested in the views of the public and stakeholders on our plan.